Velký sál

Velký sál

Velký sál nabízí prostory pro pořádání kulturních akcí, jako jsou koncerty, plesy, maturitní plesy, taneční akce, divadelní představení. Je vhodný také pro přednášky, školení, besedy, schůze a podobně. Prostory lze využít i pro akce sportovního charakteru, výstavy či nejrůznější prezentace. Samozřejmostí je audio – vizuální technika pro nejnáročnější požadavky, od mluveného slova až po velký koncert nebo ples, včetně profesionálního ozvučení a nasvícení.
V létě roku 2015 došlo k zásadní rekonstrukci velkého sálu. Díky stavebním úpravám se navýšila kapacita a podařilo se zajistit i příjemného propojení Velkého sálu s předsálím.


Program malé a velké scény

Detailně zde


Uspořádání a kapacita

Kapacita velkého sálu je 500 osob při divadelní úpravě (řady na sezení - např. divadlo, kino, přednáška) a až k 1.100 osob při koncertním uspořádání (koncert, zábava, výstava), tedy volné stání v celém prostoru Šeříkovky.

Zvýšená galerie přímo na sále (možno využít např. pro V.I.P. hosty) s minibarem a kapacitou 108 míst na sezení umožňuje nejlepší výhled na pódium i sál.

Součástí velkého sálu je předsálí / foyer, disponující vlastním barem, prostorem na sezení o kapacitě 40 osob a galerií v patře pro 78 osob.

 

Virtuální prohlídka

 

Možnost pronájmu prostorů

Pronájem prostor dle Vašich požadavků a náročnosti dané akce dle individuální dohody. Na konkrétní dotazy rádi odpovíme zde.

 

Minulost a výhled do budoucna

Šeříkovka žila od položení základního kamene dne 14.5.1971 bez zásadnějších oprav a proto byly v létě roku 2013 dokončeny stavební práce, které měly za úkol kompletní postavení nového sociálního zázemí pro návštěvníky velkého sálu a rozšíření o bezbariérové WC. Stejně jako postavení nových sociálních zařízení v prostoru pivnice. Velký sál Šeříkovky je tedy již plně bezbariérový s odpovídajícímí parametry kulturního sálu.

V létě 2015 (červen - září) byla realizována rekonstrukce velkého sálu v režii vlastníka objektu. Díky vstřícnosti vlastníka jsme byli přítomni plánování rekonstrukce a do tvorby projektu jsme přidali naše zkušenosti nejen s provozováním Šeříkovky, ale i s technickým vybavením nutným ke komfortu návštěvníka koncertu, vystupujících kapel, ale i dalším využitím sálu. Zásadním požadavkem byla mimo jiné i perfektní akustika prostoru.

Tato zásadní mnohamilionová investice měla za cíl modernizaci, zvětšení velkého sálu a celkové navýšení kapacity. Přinesla tak vznik důstojného, kvalitního kulturního místa nejen pro občany Slovan, ale i celé Plzně a okolí!

Michal Gracík, 19.1.2016